หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 28 งาน

1. FOOD & BEVERAGE MANAGER

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

- รับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งหมดในส่วนของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการค
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. AR Supervisor

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

1. ความถูกต้องของค่าใช้จ่ายทั้งหมดและเครดิตให้กับบัญชีต่างๆอย่างถูกต้อง
2. ตรวจสอบงบบัญชีและติดตามจ
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่เกิน 14,000+Service chart
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. Demi Sous Chef

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

1.ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานด้านอาหารภายในครัว
2.จัดสรรอัตรากำลังคนเข้าปฏิบัติงานให้เหมาะสมเพียงพอทุก
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง+ Service chart
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. Demi Chef De Partie

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

1. รับงานจาก CHEF DE OUTLET หรือ SOUS CHEF OUTLET
เพื่อนำไปปฏิบัติ
2. รับผิดชอบความสะอาดในบริเวณพื
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 11,000 - 13,000
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. COMMIS 2 Butcher

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

1.รับรายการอาหารจาก Chef เพื่อทำการสั่งอาหารสดประเภท หมู เนื้อ กุ้ง ปลา ฯลฯ
2.ทำการตรวจนับรายการอาห
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 10,000+Service chart
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. Restaurant Supervisor

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

1. จัดเตรียม และวางแผนงาน เรื่องพนักงาน ในรอบที่ตนรับผิดชอบ ให้เพียงพอที่จะให้บริการที่ดีแก่แขก ที่ม วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 12,000 บาท+ Service chart
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. Driver ( ขับรถ )

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

ขับรถรับ - ส่งพนักงาน
2. ขับรถรับส่งแขก
3. ดูแลและรักษาความสะอาดของรถคันที่ได้รับมอบหมาย
4. สร้าง
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 9,000 + service chart
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. Cook helper

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

1. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่ทำงานให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อย
2. จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ใ
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 9,000 + service chart
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. Sales co-ordinate พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีนในระดับพอใช้ *** รับด่วนมาก ****

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

1. จัดเตรียมพิมพ์เอกสาร, จัดเก็บเอกสาร, ประสานงานสำหรับงานจัดเลี้ยงและสัมมนา สำหรับพนักงานขายเพื่อใช วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง+ Service chart
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. Asistant Humana Resource Manager

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

- ควบคุม ดูแลงาน HR ทั้งหมดแทนผู้จัดการฝ่าย HR
- เน้น งาน ฝึกอบรม และกิจกรรมสัมพันธ์
- อื่นๆ ตามที
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 1 เงินเดือน ตามตกลง+ Service chart
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. Sales Executive (Bangkok Office) *** รับด่วนมาก ****

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

- ออกตลาดพบลูกค้า เอเย่น ที่รับผิดชอบ และสรรหาลูกค้ารายใหม่ๆ พร้อมจัดทำรายงาน
- ประสานงาน ระหว่างลู
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง+ Service chart
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. Sale Manager ( ประจำ จ.ภูเก็ต ) *** รับด่วนมาก ****

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

1.วางแผนกกลยุทธ์ในการขายห้องพัก ให้สอดคล้องต่อนโยบายบริษัทฯ
2.จัดทำแผนการดำเนินการด้านการตลาดสำหรับ
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง+Service chart
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. Machanic

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

1.ควบคุมดูแล ระบบเครื่องกลของเครื่องจักร อาทิ ตรวจเช็คเครื่อง Generator Boiler เป็นต้น
2.ตรวจเช็คกา
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 10,000+Service chart
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ช่างแอร์

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

- ติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบแอร์ ในโรงแรม อาทิ ห้องพักแขก ห้องสัมมนา อาคารสถานที่
- อื่
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน 10,000+Service chart
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. รปภ.

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

- อยู่เวรตามจุด ที่กำหนด ตรวจสอบความปลอดภัยและทรัพย์สินทั้งของแขกและโรงแรม
- ดูแลงานจราจร
- แลกบัต
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 5
เงินเดือน 12,000 บาท+ Service chart
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. รองหัวหน้าช่างเทคนิค

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

- รับมอบหมายงานจากผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
- วางแผนงาน ติดตามงาน จัดสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษางานไฟฟ้า,
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 20,000+service chart
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. CHEF DE PARTIES PANTRY

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

- ตรวจเช็คเครื่องมือเครื่องใช้และวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ดูแลการควบคุมการผลิตของสดให้ได้ขน
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 12,500 - ตามตกลง+Service chart
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. Captain Banquet

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

1.ควบคุมดูแลพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายจาก
Supervisor
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 11,000-12,000
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. Pool Captain

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

- ควบคุม ดูแลงาน และเตรียมความพร้อมในการให้บริการแขก ที่มาขอใช้บริการสระน้ำ
- ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บัง
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน 9000 - 12,000
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. BUS BOY

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

1. ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้และซ๊อสปรุงรสต่าง ๆ ตามที่หัวหน้ารอบได้แบ่งงานให้
2. เสิร์ฟอาหารแ
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน 9000 - 10,000
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. WAITER

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

1. ต้อนรับแขก และรับคำสั่ง จากแขก พร้อมทั้งทวนคำสั่งจากแขก ทุกครั้ง
2. แนะนำรายการอาหารหรือเครื่องด
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน 9000 - 12,000
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. BAR BOY

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

1. ทำความสะอาด และจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประจำวัน
2. จัดเตรียมเครื่องดื่มทุกชนิดที่มีในรายการให้
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน 9000 - 12,000
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. COMMIS 1 Pantry

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

1. รับคำสั่งต่าง ๆ หรืองานเลี้ยงต่าง ๆ ที่เข้ามาจากผู้บังคับบัญชาเพื่อเตรียมการ
2. จัดเตรียมงานประจ
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 11,000 - 13,000
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. CHEF BAKERY

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

- จัดทำ ดูแล ควบคุม ส่วนงานเบเกอร์รี่ ให้บรรลุเป้าหมาย
- ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรับผิดชอบต
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. Sale Manager MICE

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

1.วางแผนกกลยุทธ์ในการขายห้องพัก ให้สอดคล้องต่อนโยบายบริษัทฯ
2.จัดทำแผนการดำเนินการด้านการตลาดสำหรับ
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. BELL BOY

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

- บริการรับ และส่งสัมภาระของลูกค้าโรงแรมเข้าห้องพัก
- ให้บริการลูกค้าเมื่อลูกค้า Check-in-out ยกกระ
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน 9,500 - 10,000
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. Receptionist Spa (เจ้าหน้าที่ต้อนรับ)

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

- ให้การต้อนรับลูกค้า แนะนำ และบริการทั้งชาวไทย - ต่างชาติ ที่มาพักโรงแรม
- จัดทำรายงานเสนอต่อหัวหน
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 10000 - 12,000+Service chart
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. Night Manager

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา

- ตรวจความเรียบร้อยของโรงแรม ในทุกๆ ด้าน
- ประสานงานกับทุกฝ่ายๆ
- ดูแลงานส่วนหน้าของโรงแรม
- อื่น
วันที่ 16 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี